Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

De Sprinklerstatistiek over de jaren 2013 tot en met 2016 is gereed.

De statistiek wordt door CIBV samengesteld uit de gegevens die worden verzameld door de gecertificeerde sprinklerinstallateurs.

Certificering is de waarborg dat de installatie doet wat ervan mag worden verwacht. 24 Uur per dag, 7 dagen per week staat een gecertificeerde sprinklerinstallatie paraat om een beginnende brand te beheersen of in de kiem te smoren.

De “Sprinklerstatistiek 2013-2016” kunt u vanaf de pagina Statistiek Sprinklerinstallaties op de CIBV website downloaden.

Top