Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft het concept-Technisch Bulletin 81 “Mengen van zwaarschuimconcentraten” (concept-TB 81) gepubliceerd voor commentaar. Tot 1 december 2018 kan commentaar worden ingediend.

Het TB geeft de voorwaarden voor de wijze waarop moet worden aangetoond dat een zwaarschuimconcentraat mengbaar is met een ander schuimconcentraat. De behoefte om schuimconcentraten te mengen ontstaat als een bestaande voorraad van een installatie moet worden bijgevuld, maar het bestaande concentraat niet meer leverbaar is.

De voorwaarden komen er samengevat op neer dat, naast een verplichte compatibiliteitsverklaring van de schuimfabrikant, eenmalig per installatie diverse mengverhoudingen van het bestaande en het bij te mengen schuimconcentraat met small of full scale fire tests volgens NEN-EN 1568-3 of -4 moeten worden beproefd.

Commentaar kan via het commentaarformulier bij het CCV worden ingediend.

Het concept TB 81 en het commentaarformulier zijn te downloaden op de site van het CCV.

Top