Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Wijziging BORG regeling door VRKI 2.0
Door het publiceren van de VRKI 2.0 heeft het CCV een wijzigingsblad (A10) uitgegeven van de BORG regeling. Met deze wijziging wordt het mogelijk om de VRKI 2.0 al toe te kunnen passen. Ook de tot nu toe geldende VRKI mag nog tot 1 januari 2019 gebruik worden.
In het wijzigingsblad zijn ook een nieuwe model BORG beveiligingscertificaat, model BORG opleveringsbewijs alarminstallatie en model BORG opleveringsbewijs
bouwkundige beveiliging opgenomen welke gebaseerd zijn op de VRKI 2.0.

De aangepaste BORG regeling is vanaf de BORG pagina van de website van CIBV te downloaden.
De VRKI 2.0 bestaat uit deel A en deel B en de bekende VRKI kaart. Ook deze zijn te downloaden vanaf de BORG pagina van de website van CIBV.

Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn. Vanaf 1 mei 2018 mogen alleen de vigerende versies van de VRKI en VRKI 2.0 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mag
alleen de vigerende versie van de VRKI 2.0 gebruikt worden.

Top