Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Er zijn weer nieuwe versies verschenen van de Productenlijst en Beveiligingsrichtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In april en november worden deze normaliter vernieuwd.

Van toepassing bij BORG 2005
Beide uitgaven zijn van toepassing bij uitvoering van de bouwkundige maatregelen volgens de beoordelingsrichtlijn BORG 2005. De beoordelingsrichtlijn BORG 2005 is overigens op 1 mei 2018 aangepast met wijzigingsblad A10 in verband met de overgangsperiode voor de invoering van de VRKI 2.0. Zie voor de geïntegreerde versie de pagina BORG .

Beveiligingsrichtlijn PKVW versie april 2018
Opvallend in deze Beveiligingsrichtlijn PKVW is dat ‘PKVW Zwaar’ is geïntroduceerd. Soms blijkt er behoefte te zijn aan een hogere mate van beveiliging dan het basisniveau van 3 minuten inbraakwerendheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De werkwijze van de inbreker (MO) in een bepaalde gemeente of regio, maar ook de ligging van een woning kan een reden zijn om, – uiteraard in overleg met de klant – over te gaan tot een wat hoger niveau van beveiliging. Om hier eenduidig richting aan te geven is voor een aantal gevelelementen in deze Beveiligingsrichtlijn de mogelijkheid toegevoegd conform PKVW Zwaar te beveiligen.

In de PKVW Productenlijst is een afzonderlijke kolom opgenomen voor de producten die hiervoor geschikt zijn. Op een nader te bepalen moment zal het mogelijk zijn om een woning ook te voorzien van een bijbehorend certificaat.

Productenlijst versie april 2018
In de vernieuwde PKVW Productenlijst wordt extra aandacht besteed aan het plaatsen van cilinders die aan de binnenzijde van de deur voorzien zijn van een draaiknopcilinder. Steeds vaker worden deze mechatronische of mechanische cilinders geplaatst. Deze cilinders zijn SKG gecertificeerd onder voorwaarden. Zodra er binnen een meter van het bedieningspunt glas in of naast de deur aanwezig is moet er inbraakwerende beglazing (P4A) worden toegepast en moet er tevens een anti-manipulatieplaat aangebracht worden. Deze plaat hoeft niet te worden aangebracht wanneer de draaiknop tegen manipuleren bestand is.

Om nog duidelijker te zien welke wijzigingen in de Productenlijst zijn aangebracht, zijn de wijzigingen niet alleen cursief, maar ook in de kleur rood uitgevoerd.

Bron: Website Politiekeurmerk

Top