Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Om tot een goede alarminstallatie te komen zijn er installatievoorschriften voor alarmapparatuur van toepassing. Deze voorschriften helpen bij het ontwerpen en installeren van alarmsystemen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de overheid, verzekeraars en brancheorganisaties.

Doordat techniek van alarmapparatuur veranderd zijn ook de installatievoorschriften voor alarmapparatuur aangepast. Hierbij is rekening gehouden met de huidige normen, voorschriften en technische mogelijkheden, zodat alles beter op elkaar aansluit.

De nieuwe installatievoorschriften voor alarmapparatuur kunt u downloaden:

Installatievoorschriften voor alarmapparatuur versie 3

Bedrijven moeten vanaf 1 juni 2021 de nieuwe voorschriften hanteren om een kwaliteitsdocument aan klanten af te kunnen geven.

Bestaande installaties voldoen aan de op het moment van aanleg geldende voorschriften. Wijzigingen in bestaande installaties moeten voldoen aan de nieuwe voorschriften.

In de installatievoorschriften is aandacht besteed aan de toe te passen componenten. Hierbij wordt in aanvulling op de BORG-E regeling aangegeven aan welke specifieke normen de alarmapparatuur moet voldoen.

De grootste wijzigingen ten opzichte van versie 2 zijn weergegeven in onze vorige nieuwsbrief.

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top