Martijn Oors
Martijn Oors • 5 minuten leestijd

Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een overval. De overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop is de eigenaar/gebruiker in staat een “stil” alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treed. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.

Nodeloze alarmen

Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. De inzet van politie blijkt daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met 2 politie-auto’s. Politie-inzet van 4 agenten die elders ingezet had kunnen worden. De werkwijze rond de overvaldrukknop gaat daarom per 1 juli 2021 veranderen. Dat is de basis voor het gewijzigd protocol overvalalarm.

Gewijzigd protocol overvalalarm per 1 juli 2021

Om te voorkomen dat de politie te vaak in actie moet komen bij loos alarm, gaat er per 1 juli 2021 iets veranderen voor bedrijven, organisaties en particulieren die gebruik maken van een overvalknop, als onderdeel van de beveiliging.

Zorgplicht

Het belangrijkste is dat u een zorgplicht heeft en dat houdt in dat u verantwoordelijk gehouden wordt voor de juiste wijze van informeren van al uw klanten.

Uw klanten zullen het belang van het overvalsysteem opnieuw tegen het licht moeten houden en een keuze moeten maken.

Keuze

De eerste optie is niets doen of het bestaande overvalsysteem afkoppelen.
De tweede optie een passende aanvulling (camerasysteem, luisterverbinding, extra overvalknop) op het systeem aan uw klant bieden.
De derde optie een surveillancedienst contracteren totdat de passende aanvulling is geplaatst.

Verificatie overvalmelding

Om nog beter en effectiever te reageren op reële overvallen, is afgesproken dat particuliere alarmcentrales een melding van een overvalalarm voortaan eerst verifiëren. Als er sprake is van een daadwerkelijke overval, dan wordt deze gemeld aan de politie, die hierop direct zal reageren. De geverifieerde melding krijgt de hoogste prioriteit (PRIO 1).

Zonder verificatie zal uw klant bij het activeren van een overvalalarm van de politie een lagere prioriteit krijgen en dat kan onverhoopt desastreuze gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Voorbeelden van verificatie zijn videoverificatie, audioverificatie of visueel (b.v. een getuige die de PAC of 112 belt).

Gewijzigd protocol overvalalarm per 1 juli 2021

Documenten voor de eindgebruiker en de installateur vindt u hieronder:

 Vragen

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen

met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top