Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Kwalificatie

In het certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties zijn de kwalificatie-eisen opgenomen.

Voor deelgebied A is met de certificatieafspraak duidelijker omschreven dat enkel het diploma van Cito geaccepteerd wordt om aan te tonen dat aan de eisen is voldaan.

Voor deelgebied B zijn de eisen verduidelijkt. Onderhoudsdeskundige volgens eindtermen (diploma) uit bijlage 2 is eveneens toegestaan doordat installatiewerkzaamheden en de basiskennis van elektrotechniek worden beoordeeld tijdens het examen.

Bij deelgebied C zijn de eisen bijgesteld. Installatiewerkzaamheden en de basiskennis van elektrotechniek zijn onderdeel van de eindtermen waardoor dit in de opleiding aan bod komt en getoetst wordt tijdens het Certoplan-examen.

De certificatieafspraak kunt u downloaden op de website van CIBV en bij NVFN.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top