Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Certificaat als bewijs.

Regelmatig ontvangen we vragen over de geldigheid van certificaten. Het is goed om onderscheid te maken in verschillende soorten certificaten.

Nadat een bedrijf is beoordeeld op het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in een van de certificatieschema’s en eventuele afwijkingen zijn afgehandeld zal een besluit genomen worden waarna het bedrijf gecertificeerd is. Het certificaat wat verstrekt wordt aan het erkende bedrijf is het productcertificaat.

CIBV hanteert voor deze certificaten een geldigheid van 3 jaar. Elk jaar zal CIBV, na het afronden van de beoordelingscyclus, een nieuw besluit nemen. Bij het nemen van dit besluit wordt beoordeeld of er een nieuw certificaat verstrekt moet worden. Zodra een beoordeling heeft plaatsgevonden op een nieuwe versie van een certificatieschema zal in elk geval een nieuw certificaat verstrekt worden. Indien het certificaat naar verwachting bij het besluit van volgend jaar zal verlopen wordt eveneens een nieuw certificaat verstrekt. Alleen als er verwacht wordt dat bij het eerstvolgende besluit het huidige certificaat nog geldig is zal geen nieuw certificaat verstrekt worden.

Erkende bedrijven geven ook certificaten uit. Dit zijn geen productcertificaten maar bijvoorbeeld Installatiecertificaten of onderhoudscertificaten. Normaliter hebben deze certificaten geen einddatum.  Hierop zijn overigens wel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij VBB-certificaten, die een vervaldatum bevatten.

Met een certificaat wordt aangegeven dat de stappen uit het certificatieschema zijn gevolgd.

Voor een overzichtelijke registratie van Installatie- en onderhoudscertificaten maakt CIBV gebruik van een certificatenportal. Door hier gebruik van te maken is een bedrijfseigen registratie die nodig is voor het bijhouden waar het certificatiemerk wordt toegepast, niet noodzakelijk.

Ook kan door de eindgebruiker beoordeeld worden of een certificaat geldig is (of is ingetrokken) door de QR-code te scannen. Dit geeft transparantie en vertrouwen in de markt.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top