Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Bijscholing

In het certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties worden in paragraaf 3.2.2.10 de eisen voor de bijscholing weergegeven. Hierin is opgenomen dat deze bijscholing elke 2 jaar gevolgd zou moeten worden. Met de certificatieafspraak is dit aangepast naar 3 jaar.

Daarnaast is met deze certificatieafspraak kenbaar gemaakt dat het up-to-date houden van de kennis niet alleen voor de onderhoudsdeskundige geldt maar voor alle volgens het certificatieschema, gekwalificeerde medewerkers.

Tot slot is aangegeven welke onderwerpen minimaal onderdeel zouden moeten zijn van de bijscholing.

De certificatieafspraak kunt u downloaden op de website van CIBV en bij NVFN.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top