Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft de nieuwe versie 3.0 van de CCV certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties gepubliceerd.

De wijzigingen zijn onder paragraaf 1.6 van de certificatieschema’s aangegeven.

Publicatiedatum: 1 februari 2015

Ingangsdatum: 1 mei 2015 (drie maanden na publicatie, zie verder paragraaf 1.5)

In het kader van versiebeheer is het CCV afgestapt van het vermelden van een jaar, dit wordt bij wijzigingen doorgevoerd. 2011 komt dus te vervallen, het gaat nu om versie 3.0.

De geldende versie van deze certificatieschema’s vindt u op de pagina Brandmeldinstallaties.

Top