Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Op 2 april 2015 is een nieuwe versie van het Keuringsprotocol PKVW Bestaande Bouw gepubliceerd dat de versie uit 2011 vervangt. Het Keuringsprotocol PKVW Bestaande Bouw is verbonden aan het recent gepubliceerde handboek PKVW Bestaande Bouw 2015.

Toepassing

Het CCV Keuringsprotocol PKVW Bestaande Bouw wordt gebruikt door:

  • Inspectie-instellingen voor het uitvoeren van inspecties volgens het CCV-inspectieschema PKVW.
  • Certificatie-instellingen bij het uitvoeren van certificatiebeoordelingen volgens het CCV-certificatieschema PKVW Woningbeveiliging.
  • PKVW bedrijven om na te gaan in welke mate een bestaande woning aangepast moet worden om aan de PKVW eisen te voldoen.
  • PKVW bedrijven om hiermee te controleren of aangebrachte beveiligingsmaatregelen conform de eisen zijn.
  • Partijen betrokken bij ontwerp en realisatie van verbeteringen in bestaande wijken en woningen om zelf van te voren te bepalen, vanuit hun verantwoordelijkheid, of aan de eisen voldaan zal worden.

Het Keuringsprotocol PKVW Bestaande Bouw 2015 is te downloaden vanaf de pagina Downloads PKVW, waar PKVW bedrijven altijd de actuele versies van alle benodigde documenten kunnen vinden.

Top