Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft op 1 maart 2016 de nieuwe versie 3.0 van de CCV- certificatieschema’s VVB-systemen gepubliceerd. De wijzigingen leiden tot een betere toepassing van deze certificatieschema’s.

Belangrijke wijzigingen

  • Specifieke bepalingen over sprinklerinstallaties voor vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen zijn toegevoegd.
  • Werken onder certificaat is nu verplicht.
  • Bepalingen voor de certificatieaanstelling zijn aangepast als gevolg van wijziging van de accreditatienorm.

Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 3.0.

De Raad voor Accreditatie heeft het CCV geaccepteerd als schemabeheerder voor de nieuwe versies. De schema’s voldoen aan de eisen die worden gesteld om onder accreditatie uitgevoerd te worden.

De nieuwe versie van de certificatieschema’s zijn te downloaden vanaf de CIBV pagina VBB systemen.

Top