Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft een interpretatiebesluit (nr. 2016-01) genomen over sprinklercomponenten die gekeurd moeten zijn.

Geschikt voor sprinklertoepassing

Het gaat over een bepaling uit de sprinklernorm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. Daarin staat dat componenten geschikt moeten zijn voor sprinklertoepassing. Bij de definitie staat dat dit van toepassing is op apparatuur en componenten, die door de instanties zijn geaccepteerd en geschikt bevonden voor specifieke toepassing in een sprinklerinstallatie of doordat deze voldoen aan beschikbare EN-productnormen of indien niet beschikbaar door aan specifieke criteria te voldoen

Mede gezien het vervallen van bijlage 2 in versie 3.0 van het CCV certificatieschema VBB Leveren, is nu in het interpretatiebesluit vastgelegd hoe dat voor certificatie en inspectie volgens de CCV schema’s moet worden geïnterpreteerd.

CE-markering of geaccepteerde productkeur

Wettelijk is geregeld dat als voor het sprinklercomponent een Europese geharmoniseerde productnorm beschikbaar is, het component moet zijn voorzien van CE-markering. Niet voor alle soorten componenten is zo’n norm al beschikbaar. In interpretatiebesluit 2016-01 staat welke productkeuren dan als geaccepteerd worden beschouwd.

Het deskundigenpanel is ingesteld door de Commissie van belanghebbenden Brandbeveiliging en heeft mandaat voor interpretatie van normbepalingen die onduidelijk zijn.

U kunt alle interpretatiebesluiten vinden op de betreffende Interpretatiebesluiten CCV.

Top