Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Op 1 maart 2016 heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 juni 2016, maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt.

Wijzigingen

In versie 4.0 is een aantal wijzigingen verwerkt dat de schema’s beter toepasbaar maakt. Enkele belangrijke wijzigingen:

  • Werken onder certificatie is nu verplicht.
  • De tekst over tijdsbesteding aan audits en inspectie is verbeterd.
  • In het schema Onderhoud is de steekproeffrequentie realistischer gemaakt.
  • De bepalingen voor de certificatieaanstelling zijn aangepast als gevolg van wijziging van de accreditatienorm.

Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft de aanpassingen in de schema’s geaccepteerd.

Automatisch ontdekken van brand

Versie 4.0 heeft effect op ruim 200 leveranciers en 250 onderhoudsbedrijven, die jaarlijks enkele duizenden nieuwe brandmeldinstallaties maken, en enkele tienduizenden brandmeldinstallaties in onderhoud hebben. Brandmeldinstallaties vervullen een cruciale rol in het automatisch ontdekken van brand en het in gang zetten van actie om erger te voorkomen. Niet alleen zorgen ze voor alarmering, ook sturen ze essentiële brandvoorzieningen aan. Een juist ontwerp en gedegen installatie en onderhoud zijn daarom een must. Inschakeling van een gecertificeerd bedrijf biedt de opdrachtgever zekerheid.

De nieuwe versie van het CCV certificatieschema is te downloaden vanaf de Brandmeldinstallaties pagina van de CIBV website.

Top