Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft op 10 oktober 2014 de nieuwe versie 2.0 van de CCV- certificatieschema’s VVB-systemen gepubliceerd. De wijzigingen leiden tot een betere toepassing van deze certificatieschema’s. Een overzicht van de wijzigingen is aangegeven in paragraaf 1.6 van de schema’s.

De Raad voor Accreditatie heeft het CCV geaccepteerd als schemabeheerder voor de nieuwe versies. De schema’s voldoen aan de eisen die worden gesteld om onder accreditatie uitgevoerd te worden.

De nieuwe versie van de certificatieschema’s zijn te downloaden vanaf de CIBV pagina voor VBB systemen.

 

Top