Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

NEN heeft normontwerp NEN 8131 ‘Systeem- en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen voor inbraak- en overvalalarmsystemen’ voor commentaar gepubliceerd. Het normontwerp geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de bediening, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de kwaliteit van inbraak- en overvalalarmsystemen (I&HAS).

NEN 8131 stelt eisen aan de prestaties van een I&HAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten. Daarnaast bevat het normontwerp voorschriften en aanbevelingen voor de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie van het systeem. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&HAS staan beschreven in de norm.

De eisen en aanbevelingen van NEN 8131 zijn gebaseerd op de Europese normreeks voor alarmsystemen, NEN-EN 50131, en ander relevante normen. De systeemeisen voor I&HAS staan in NEN-EN 50131-1.  Algemene aanbevelingen voor ontwerp, planning, bediening, installatie en onderhoud van I&HAS zijn opgenomen in NPR-CLC/TS 50131-7. Deze twee normen vormen de basis voor NEN 8131 en zijn sinds juli 2013 ook verkrijgbaar in een Nederlandse vertaling.

Voor wie
NEN 8131 biedt verzekeringsmaatschappijen, beveiligings-installateurs, opdrachtgevers en de politie ondersteuning bij het opstellen van een specificatie van een I&HAS.

Normontwerp inzien en commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en commentaar indienen.

Bron: Nieuwsbericht NEN

Meer over certificatie van inbraakbeveiliging: CIBV

Top