Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

CIBV door RvA geaccrediteerd voor brandmeldinstallaties

Vandaag kregen wij van de Raad voor Accreditatie (RvA) het officiële bericht dat de RvA de scope van CIBV opnieuw heeft uitgebreid. Het betreft de uitbreiding met de CCV certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties (levering, installatie en onderhoud). CCV_Conformiteitsmerk_Levering_BMI

Hiermee zijn de door CIBV bij de RvA aangevraagde accreditaties voor de CCV certificatieschema’s compleet. Het betreft de volgende certificatieschema’s:

  • de CCV certificatieschema’s voor levering en onderhoud van VBB-systemen:2012
  • de CCV certificatieschema’s voor levering, installatie en onderhoud van brandmeldinstallaties:2011
  • het CCV certificatieschema REOB:2011

zie de RvA verrichtingenlijst.CCV_Conformiteitsmerk_Installatie_BMI

CIBV is daarmee als certificatie-instelling in staat om bedrijven onder accreditatie te certificeren voor sprinklerinstallaties, brandmeldinstallaties en voor het onderhoud van blusmiddelen.

RvA accreditatie is erop gericht het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te ondersteunen.  “Dat gebeurt via onafhankelijk en deskundig toezicht. Want hoe weten we of een keurmerk de garantie biedt die het beweert te geven? We vertrouwen er vaak op, maar de vraag is of dat vertrouwen terecht is. Accreditatie vergroot dus de helderheid van de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumresultaten.” Aldus de RvA.
CCV_Conformiteitsmerk_Onderhoud_BMI

De bedrijven die CIBV voor brandmeldinstallaties positief gaat beoordelen, mogen de afgebeelde CCV BMI Certificatiemerken op de installatiecertificaten, -attesten en onderhoudscertificaten gebruiken.

Dit certificatiemerk zal in de toekomst het herkenningsteken zijn dat brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd dan wel onder certificatie zijn geïnstalleerd of onderhouden.

Top