Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Het CCV meldt dat per 1 januari 2014 nieuwe versies van de VRKI-documenten zijn gepubliceerd. Hierin zijn de aanpassingen verwerkt die het Deskundigenpanel Inbraak in het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

Alarmtransmissie
De belangrijkste aanpassing heeft plaatsgevonden in Hoofdstuk 6 van het VRKI-document 03/385 Definities Beveiligingsmaatregelen, de bepalingen over alarmtransmissie. Hierin is nu een aansluiting gemaakt tussen de niveaus (AL0 t/m AL3) voor de alarmtransmissie trajecten en de indeling in Security Grades die worden gehanteerd in de Nationale en Europese normen. Als gevolg daarvan zijn de in andere drie documenten (VRKI Woningen, VRKI Bedrijven, Richtlijn Onderwijsinstellingen) de verwijzingen geactualiseerd. Ook de VRKI-kaart is aangepast.

Aansluiting praktijk inbraaksignalering
Het Deskundigenpanel heeft de herziening van Hoofdstuk 6 van het VRKI-document 03-385 Definities Beveiligingsmaatregelen kort samengevat in een toelichtende tabel over alarmtransmissie. Deze wordt gepubliceerd bij de VRKI-kaart 2014.

Het panel verwacht dat de VRKI-documenten 2014 beter aansluiten bij de praktijk van inbraaksignalering, en gaat er vanuit dat de overgang naar het werken met de VRKI 2014 soepel kan verlopen.

De VRKI-documenten kunnen direct worden gebruikt. Voor BORG-gecertificeerde bedrijven komt er in februari 2014 een Wijzigingsblad voor het CCV-certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. In dat wijzigingsblad wordt aangegeven per wanneer het werken met de VRKI-documenten 2014 verplicht is.

Alle bijgewerkte VRKI documenten vindt u bij de BORG downloads op de CIBV website, waar u alle geldende documenten vindt die u nodig hebt voor BORG inbraakbeveiliging.

Top