Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Op donderdag 11 juni 2015 verstuurt het CCV een nieuwsbrief waarin zij aandacht vragen voor een enquête die zij in de periode van juni t/m september 2015 houden.

Deze enquête heeft als doel het verzamelen van informatie om de vernieuwde Politiekeurmerk Veilig Wonen website te vullen met actuele informatie. Hiermee beoogt het CCV voor de PKVW bedrijven een goede website in te richten zodat de 285 aangesloten PKVW bedrijven deze site zelf beter kunnen gaan lezen en bijhouden.

De enquête zal bij het grootste deel van de PKVW bedrijven telefonisch worden afgenomen, start volgende week. Vanzelfsprekend is de keuze van PKVW bedrijven om hier een bijdrage aan te leveren vrijwillig. De verwachtte tijdsinvestering bedraagt 40 minuten.
De gegevens die uit de enquête naar voren komen worden gebruikt voor marketing en promotiedoeleinden en kwaliteitsverbetering van het keurmerk. De vragen op deze antwoorden worden anoniem behandeld, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat de enquêteur een bepaald onderwerp namens u moet inbrengen bij het CCV.
Vanuit de belronde worden circa 4 PKVW bedrijven geselecteerd waar een interview mee wordt afgenomen. Deze bedrijven komen wel met naam en bedrijfsnaam op de website.

De nieuwe PKVW website zal in het najaar live gaan en moet een goed beeld geven van de werkzaamheden van de PKVW bedrijven, de ontwikkelingen t.a.v. klantvragen, Modus Operandi en het gebruik van een aantal van de ondersteunende CCV PKVW materialen.
Binnen de website wordt getracht om meer met infographics te werken, zoals het aantal adviezen die alle PKVW bedrijven samen geven (per maand of per jaar), de top 3 van Modus Operandi of het beveiligingsproduct waar het meest om gevraagd wordt aan PKVW bedrijven.

Kortom, goede en duidelijke marketing en promotie!

Top