Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Het CCV publiceert vanaf maart 2016 harmonisatieafspraken over BORG en VRKI. Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de BORG regeling en de onderliggende Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI).
Soms loopt de techniek vooruit op de regelgeving. In dergelijke gevallen maken de inspecteurs van de certificatie-instellingen onderling afspraken hoe zij hiermee omgaan. BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven worden dan op dezelfde manier beoordeeld. Dit zijn de harmonisatieafspraken.

Dit is het eerste document onder de noemer harmonisatieafspraken. Het betreft de volgende onderwerpen:

  • Verantwoordelijkheid doormelding
  • VOP (Verification of performance)
  • Cloudopslagdienst
  • Netspanningsuitval

Eerder zijn dor het CCV interpretatiebesluiten gepubliceerd. Om het overzicht te behouden vindt u deze ook onder het kopje harmonisatieafspraken en interpretatiebesluiten op de pagina Downloads BORG van de CIBV website.

Top