Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Besluit 2.16 in de Besluitenlijst van het DP VBB-systemen is per 31 maart aangepast. Het heeft betrekking op dubbele tracing van VBB-systemen.

Sprinklerleidingen moeten tegen vorst worden beschermd. Dat kan met elektrische leidingverwarming, in het jargon aangeduid als tracing. De combinatie van norm, besluitenlijst en interpretatiebesluit daarover was niet helemaal duidelijk. Met de herziene redactie van besluit 2.16 is dit nu opgelost; het interpretatiebesluit 2014-06, dat op hetzelfde onderwerp betrekking had, is overbodig geworden en daarom vervallen verklaard.

Toelichting

De bescherming door elektrische leidingverwarming was in drie documenten omschreven:

  • NEN-EN 12845+NEN 1073 paragraaf 11.1.2.2
  • De besluitenlijst versie 1.2; punt 2.16
  • Interpretatiebesluit 2014-06

De drie omschrijvingen sloten niet goed op elkaar aan  waardoor onduidelijkheid bestond. Er was behoefte uit de markt om op normelement 11.1.2.2 een eenduidig besluit te omschrijven. De herziene tekst van besluit 2.16 is hieronder samengevat.

Onder een leidingverwarmingssysteem wordt verstaan het samenstel van:
a. een enkelvoudige voeding;
b. spannings(voedings)bewaking van het verwarmingselement;
c. een storing van b. wordt gesignaleerd op de sprinklermeldcentrale;
d. een enkelvoudige thermostaat ten behoeve van in- en uitschakelen;
e. twee verwarmingselementen (b.v. elektrisch verwarmingslint).

Indien, aanvullend op de spanningsbewaking een temperatuurbewaking is aangebracht kan met 1 verwarmingselement volstaan worden.
Onder een leidingverwarmingssysteem wordt dan verstaan het samenstel van:
a. een enkelvoudige voeding;
b. spannings(voedings)bewaking van het verwarmingselement;
c. temperatuurbewaking van de leiding;
d. een storing van b. en of c. wordt gesignaleerd op de sprinklermeldcentrale;
e. een enkelvoudige thermostaat ten behoeve van in- en uitschakelen;
f. Een (1) verwarmingselement (b.v. elektrisch verwarmingslint).

Zie besluitenlijst versie 1.3 op de website van het CCV.

Top