Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Recent zijn een aantal documenten door het CCV gepubliceerd die van belang zijn voor sprinklerinstallateurs:

  • Technisch Bulletin TB 80-2021 – Beheer en onderhoud watervoerende blussystemen
  • Technisch Bulletin TB 65A – Omvang VBB systemen
  • Interpretatiebesluit 2021-04 – Thermoplastische spanplafonds in NEN-EN 12845+A2+NEN1073
  • Interpretatiebesluit 2021-03 – bijlage E en O van NEN-EN 12845+A2+NEN1073 – Stand afsluiters
  • Interpretatiebesluit 2021-02 – Extra sprinklers in hydraulisch ontwerp
  • Interpretatiebesluit 2021-01 – Low-Piled Storage volgens NFPA 13:2019

Alle geldende interpretatiebesluiten en TB’s voor VBB staan in het menu van de CCV pagina voor Brandblusystemen

Hieronder een korte uitleg.

Nieuwe versie Technisch Bulletin 80 (TB80-2021) Beheer en onderhoud
Technisch Bulletin 80-2021 (TB 80-2021) is een nieuwe versie van TB 80 uit 2017 en is op 15 juni door het CCV gepubliceerd. TB 80-2021 is gepubliceerd maar er zijn nog geen afspraken gemaakt over de ingangsdatum.

Lees verder in dit nieuwsbericht

Nieuwe versie Technisch Bulletin 65 (TB 65A) Omvang VBB systemen
TB 65A moet vanaf 1 juni 2021 worden gebruikt voor basisontwerpen voor nieuwe VBB-systemen. Voor bestaande VBB-systemen is er 5 jaar tijd om overzichtstekeningen van de brandbeveiliging – waar nodig – te verbeteren.

Lees verder in dit nieuwsbericht

Interpretatiebesluit 2021-04 12.4.13 van NEN-EN 12845+A2+NEN1073 – tabel Thermoplastische spanplafonds
In dit interpretatiebesluit wordt een fout in de norm hersteld.

Download Interpretatiebesluit 2021-04

Interpretatiebesluit 2021-03 bijlage E en O van NEN-EN 12845+A2+NEN1073 – Stand afsluiters
In dit interpretatiebesluit wordt een fout in de norm hersteld.

Download Interpretatiebesluit 2021-03

Interpretatiebesluit 2021-02 Extra sprinklers in hydraulisch ontwerp
In dit interpretatiebesluit wordt een interpretatie gedaan op welke wijze extra sprinklers in een hydraulisch ontwerp moeten worden meegenomen.

Download Interpretatiebesluit 2021-02

Interpretatiebesluit 2021-01 Low-Piled Storage volgens NFPA 13:2019
In dit interpretatiebesluit wordt aangegeven hoe volgens NFPA 13:2019 moet worden omgegaan met low-piled storage in die situaties
waarbij niet aan de randvoorwaarden van miscellaneous storage kan worden voldaan.

Download Interpretatiebesluit 2021-01

Top