Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft het Technisch Bulletin (TB) 65A ‘Omvang van VBB-systemen’ gepubliceerd. Hierin wordt beschreven hoe begrenzingen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied en tussen brandbeveiligingsinstallaties het beste op tekening kunnen worden gezet. Zo wordt snel duidelijk wat de omvang van de brandbeveiliging is. Dat bevordert de samenhang van voorzieningen voor brandveiligheid. Dit is in het belang van gebouwgebruikers, bevoegd gezag en verzekeraars.

TB 65A is de opvolger van TB 65 ‘Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering’ uit 2008. Dit TB had in de markt onbedoelde effecten. Het nieuwe TB bevat afspraken die meer passen bij deze tijd.

TB 65A kan vanaf 1 juni 2021 worden gebruikt voor basisontwerpen voor nieuwe VBB-systemen. Voor bestaande VBB-systemen is er 5 jaar tijd om overzichtstekeningen van de brandbeveiliging – waar nodig – te verbeteren.

Bekijk op de CCV website het Technisch Bulletin 65A en de factsheet met korte uitleg over TB 65A en hoe deze toegepast moet worden

Top