Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Technisch Bulletin 80-2021 (TB 80-2021) is een nieuwe versie van TB 80 uit 2017 en is op 15 juni door het CCV gepubliceerd

Gepubliceerd maar niet ingevoerd
TB 80-2021 is gepubliceerd maar er zijn geen afspraken gemaakt over de ingangsdatum.  Belanghebbende partijen konden het nog niet eens konden worden over een ingangsdatum. Op een later tijdstip dit jaar zal duidelijk worden hoe en wanneer TB 80-2021 ingevoerd wordt.

Toepassing van TB 80-2021 is dus mogelijk maar nog niet verplicht.  TB 80-2021 kan alvast door onderhoudsbedrijven worden gebruikt om zich tijdig voor te bereiden op de invoering.

Wat is er gewijzigd
Naast een algemene herziening van de tekst is het document ook uitgebreid. De voornaamste wijziging is dat het toepassingsgebied is uitgebreid van sprinklerinstallaties naar watervoerende VBB systemen waardoor ook onderhoudsbepalingen voor watersproei-, zwaarschuim-, middelschuim-, lichtschuim- en watermistsystemen zijn opgenomen. Bovendien zijn in TB 80-2021 ook eisen voor beheer en onderhoud uit andere besluiten en  TB’s zoals TB 77 Pompsets opgenomen.

Download TB 80-2021
TB 80-2021 is te downloaden vanaf de CCV pagina met Technische Bulletins.

Top