Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  (CCV) en CIBV hebben op maandag 8 oktober 2018 een licentieovereenkomst getekend voor uitvoering van het CCV Certificatieschema voor Uitgangspunten Brandbeveiliging.

Ondertekening licentieovereenkomst door Francie van de Beek (CCV) en Harrit Broos (CIBV)

Nu er voor veel brandbeveiligingsinstallaties CCV certificatie- en inspectieschema’s bestaan, is de tijd gekomen voor certificatie van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties die vastleggen welke eisen worden gesteld aan deze installaties en de onderlinge samenhang.

CIBV heeft al sinds 2011 een eigen Regeling voor opstellers van UPD’s. Het CCV Certificatieschema heeft het voordeel dat het onder de CCV vlag is ontstaan waardoor het draagvlak aanzienlijk wordt vergroot. Om dit te bereiken was wel jarenlang intensief overleg in een werkteam nodig met de vele betrokkenen die een rol spelen in het totstandkomingsproces van UPD’s en specificaties. Brandweer, verzekeraars, gebouwbeheerders, leveranciers van installaties en adviesbureaus hebben veel tijd en energie gestoken in dit evenwichtig samengestelde certificatieschema. Hieronder een foto van het werkteam.

Het werkteam bestaande uit Gisela van Blokland (CCV) Ronald Oldegarm (VvBA) Jeanne van Buren (Marsh, Platform Risicodeskundigheid Verbond van Verzekeraars), Harrit Broos (CIBV, CI’s), Joop Ruijgers (CCV), Ronald van Brakel (NL Ingenieurs), Willem van Oppen (CCV), Rob Hartgerink (OCB), Pieter Kruithof (Brandweer Nederland), Leo Oosterveen (BBN)

De eerste pilot-audits die onder toezicht van het CCV zijn uitgevoerd, lieten zien dat het certificatieschema zeer goed bruikbaar is om te bewerkstelligen dat Uitgangspuntendocumenten worden opgesteld naar aanleiding van een gedegen risico-analyse.

Daarnaast biedt het schema ook een mogelijkheid voor certificatie van eenvoudige Specificaties waarbij de risico-analyse wordt afgedekt door wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie toegepast in een gebouw volgens het Bouwbesluit.

Meer informatie op de pagina van de website van CIBV

Meer informatie op de website van het CCV

Binnenkort worden naar verwachting de eerste Uitgangspunten en Specificaties gecertificeerd door bedrijven die worden vermeld op de CIBV website én op hetccv.nl/vakman

Top