Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Om een begin te maken met het oplossen van het gebrek aan informatie over het benodigde onderhoud aan geboute stalen sprinklerwaterreservoirs, heeft het CCV een verkennend HBO-afstudeeronderzoek laten uitvoeren door Melvin Brinkhuis, student Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in Breda.

Het onderzoek is opgezet als explorerend kwalitatief-kwantitatief onderzoek naar de vraag, hoe de problematiek rondom onderhoud van geboute stalen waterreservoirs eruit ziet, wat in algemene zin de staat is van de bestaande voorraad geboute stalen waterreservoirs, welke factoren de staat beïnvloeden, en welke rol TB 67B daarin speelt.

Het rapport laat o.a. zien dat er, gebaseerd op van waarnemingen van inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven, veel achterstand in onderhoud is bij geboute stalen waterreservoirs.

Het CCV heeft het onderzoeksrapport op 1 oktober 2018 gepubliceerd. Het Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV is inmiddels met de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag gegaan.

Download het Rapport inventarisatie onderhoud geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties

Top