Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft per 15 oktober 2018 versie 1.1 gepubliceerd van het Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. Certificatie-instelling CIBV voert het schema uit, en heeft daarbij een aantal verbetermogelijkheden ontdekt. Zo waren verwijzingen tussen hoofdstuk 2 en Bijlage 1 niet helemaal consistent. Verder is de omschrijving van de deelgebieden waarvoor je gecertificeerd kunt worden in het certificatieschema nu hetzelfde als die op hetccv.nl/vakman.

In paragraaf 1.5 van het schema staat precies beschreven welke aanpassingen zijn gedaan.

Geen overgangstermijn
Omdat de aanpassingen geen inhoudelijke veranderingen zijn, is er geen overgangstermijn van toepassing: versie 1.1 kan direct worden gebruikt.

U vindt het schema op de pagina voor Uitgangspunten Brandbeveiliging op de website van het CCV.

Top