Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Op initiatief van CIBV zijn in juni 2019 gesprekken gestart met NVFN om een certificatieschema op te zetten voor Noodverlichtingsinstallaties. Later in het jaar is ook Kiwa FSS uitgenodigd om deel te nemen. Hierdoor zal het draagvlak voor het certificatieschema groter zijn.

Het doel van het certificatieschema is dat afnemers van de verschillende diensten vertrouwen kunnen hebben in de geleverde kwaliteit. Door de goede onderlinge samenwerking heeft dit geresulteerd in een certificatieschema dat bestaat uit 4 verschillende deelgebieden waarvoor een bedrijf gecertificeerd kan worden:

A Ontwerpen
B Installeren
C Onderhouden noodverlichtingsarmaturen
D Onderhouden centrale noodvoedingssystemen

Naast het certificatieschema heeft NVFN zich samen met Chubb Fire & Security ingezet om opleidingseisen vast te stellen om ook de kwaliteit van de opleidingen naar een hoger niveau te brengen.

Zowel P&G Safety als Ansul Brandbeveiliging hebben zich ingezet om het certificatieschema te testen. Na enkele verbeteringen in het certificatieschema is Famostar eind 2021 eveneens beoordeeld met als resultaat dat deze drie bedrijven op 25 januari ons certificaat uitgereikt hebben gekregen!

Voor de toekomst blijven CIBV, NVFN en Kiwa FSS zich inzetten om het certificatieschema verder door te ontwikkelen.

Het certificatieschema kunt u downloaden op de website van CIBV.
Downloaden:
Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties 1.0

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top