Harrit Broos
Harrit Broos • 5 minuten leestijd

(Aankomend) Sprinklertechnicus naar (Junior) Engineer Sprinklertechniek

Inleiding

Als gevolg van ontwikkelingen in de sprinklerbranche sluiten de huidige kwalificaties (functieomschrijvingen) niet meer aan bij de behoefte(n) vanuit de markt. Om deze reden zijn er nieuwe kwalificaties opgesteld te weten Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek– die de huidige Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus vervangen.

Op moment van publicatie van deze overgangsregeling worden er examens afgenomen van Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus. Deze examens worden vervangen door Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek. Voor deze nieuwe kwalificaties zijn beroepscompetentieprofielen opgesteld welke de toets- en eindtermen Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus vervangen. De nieuwe beroepscompetentieprofielen worden door de opleiders respectievelijk de examencommissie gebruikt voor het samenstellen van opleidingen en examens.

Behaalde diploma’s ten aanzien van de Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus blijven van kracht.

In mei 2022 wordt het eerste examen Junior Engineer Sprinklertechniek afgenomen en in december 2022 het eerste examen van de Engineer Sprinklertechniek. De examens voor de Aankomend Sprinklertechnicus en de Sprinklertechnicus worden vanaf dat moment enkel nog afgenomen voor
herexamenkandidaten.

Deze overgangsregeling is opgesteld om ook na mei 2022, kandidaten die voor mei 2022 niet geslaagd zijn, alsnog in de gelegenheid te stellen om op basis van de oude kwalificaties het diploma Aankomend Sprinklertechnicus of Sprinklertechnicus te behalen.

Overgangsfasen

 • Aankomend Sprinklertechnicus
  • Nieuwe kandidaten doen vanaf mei 2022 examen voor Junior Engineer Sprinklertechniek;
  • Kandidaten die voor mei 2022 een examen hebben gemaakt en voor één of meer onderdelen niet geslaagd zijn, kunnen binnen 24 maanden tot uiterlijk december 2023 voor Aankomend Sprinklertechnicus een herexamen maken op basis van de oude eind- en toetstermen.
 • Sprinklertechnicus
  • Nieuwe kandidaten doen vanaf december 2022 examen voor Engineer Sprinklertechniek;
  • Kandidaten die voor december 2022 een examen hebben gemaakt en voor één of meer onderdelen niet geslaagd zijn, kunnen gedurende binnen 24 maanden tot uiterlijk mei 2024 voor Sprinklertechnicus een herexamen maken op basis van de oude eind- en toetstermen.
 • Aankomend Sprinklertechnicus naar Engineer Sprinklertechniek
  • De eisen die worden gesteld vanuit het de beroepscompetentieprofiel Junior Engineer Sprinklertechniek zijn zwaarder dan die tot op heden zijn gesteld aan de Aankomend Sprinklertechnicus. Hierdoor is de aansluiting van Aankomend Sprinklertechnicus op Engineer Sprinklertechniek niet volledig. Met betrekking tot het afgeven van het diploma Engineer Sprinklertechniek wordt echter het behaalde diploma Aankomend Sprinklertechnicus gelijk gesteld aan het diploma van de Junior Engineer Sprinklertechniek.
  • Aanvullend moeten de kandidaten met het diploma Aankomend Sprinklertechnicus, die vanaf december 2022 opgaan voor het examen Engineer Sprinklertechniek, voor aanvang van het examen op de hoogte zijn van de verschillen (en deze beheersen) tussen de Aankomend Sprinklertechnicus en de Junior Engineer Sprinklertechniek.

Verschillen tussen opleiders

Doordat opleiders hun eigen opleidingscurriculum bepalen, kan er niet eenduidig worden vastgesteld of dat er inmiddels in het verleden wel of niet (delen van) de aanvullende eisen zijn onderwezen. Het eigen maken van de ontbrekende materie zal mogelijk door opleiders worden aangeboden, kijk hiervoor op de website van de opleider en/of neem hiervoor contact op met de beoogde opleider. De verschillen tussen cursus oude- en nieuwe stijl kan door de opleiders worden gepubliceerd.

Top