Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 2 minuten leestijd

De bewaking van de transmissieweg tussen onderdeel G (stuurfunctie voor brandbeveiligings-installaties) en onderdeel H (brandbeveiligingsfunctie) is voor vele al jaren een doorn in het oog en technisch niet of nauwelijks uitvoerbaar.
Het CCV heeft derhalve in overleg met diverse marktpartijen waaronder wij als Certificatie-Instelling op 10-01-2022 een interpretatiebesluit gepubliceerd.
Vanaf heden hoeft de transmissieweg tussen onderdeel G en onderdeel H, indien deze direct of indirect een relatie heeft met compartimentering, ontruiming, ontvluchting en/of blussing van het desbetreffende object, niet bewaakt te zijn op draadbreuk en kortsluiting mits onderdeel G en onderdeel H zich in dezelfde ruimte bevinden en de transmissieweg korter is dan 5 m.

Downloaden:
Interpretatiebesluit 2022-01 Bewaken sturingen

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl).

Top