Arnold van Beers
Arnold van Beers • 1 minuut leestijd

Op donderdag 1 augustus 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) versie 5.0 van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gepubliceerd.

De ingangsdatum van het nieuwe schema is 1 december 2019. Echter kan het schema wel al direct voor certificatie worden gebruikt.

Je vindt het nieuwe schema bij certificatie & inspectie op de website van het CCV.

Of op onze eigen website, via deze link.

Top