Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Op maandag 1 juli 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) versie 4.0 van de certificatieschema’s Leveren en Onderhoud voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB) gepubliceerd.

De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019.
Echter kunnen de schema’s wel al direct voor certificatie worden gebruikt.

Je vindt de nieuwe schema’s bij certificatie & inspectie op de website van het CCV.
Of op onze eigen website, via deze link.

Top