Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Om uit te leggen hoe de verschillende certificatie-instellingen omgaan met enkele onduidelijkheden in de BORG regeling en onderliggende VRKI, heeft het CCV een aantal harmonisatie afspraken gepubliceerd. Harmonisatieafspraken zijn afspraken tussen certificatie-instellingen over onduidelijkheden in het certificatieschema waardoor de gecertificeerde beveiligingsbedrijven op een eenduidige wijze worden beoordeeld.

Overzicht van alle geldende harmonisatieafspraken voor BORG

Onderwerp Harmonisatieafspraak Opmerking Datum
Verantwoordelijkheid doormelding Het BORG gecertificeerde bedrijf is verantwoordelijk voor de meldingen tot en met de alarmoverdrager. Dit is hetzelfde als bij analoge lijnen. Geen 30-10-2014
Verification of Performance (VOP) Licentienemers Borg zullen hun klanten informeren over VOP. Er worden geen tekortkomingen geschreven voor deze eis, totdat er een oplossing is gevonden in de VRKI. Er zijn nog geen toetsbare eisen maar bedrijven moeten wel gewaarschuwd worden voor het gevaar. 22-01-2016
Cloudopslagdienst De leverancier van de cloudopslagdienst moet zijn gecertificeerd volgens ISO 27001. De leverancier van de cloudopslagdienst moet een Nederlands bedrijf zijn volgens de KvK inschrijving. Bedrijven kunnen middels ISO 27001 aannemelijk maken dat ze het gevaar beheersbaar maken. Voor een Nederlands bedrijf geldt Nederlandse wetgeving. Eisen dat data niet de grens over gaat, is niet toetsbaar. 22-01-2016
Netspanningsuitval Bij SP2 prevaleert de eis op de VRKI alarmtransmissie kaart. Bij alle overige systemen prevaleert de eis in de installatievoorschriften. Geen 22-01-2016
Intakedocument Overal waar in BORG PvE staat moet “intakedocument” worden gelezen. De VRKI vraagt om een intakedocument en de BORG regeling om een PvE. Deze worden aan elkaar gelijk gesteld. 15-10-2019
Her-certificering Elke 5 jaar moet opnieuw het risico worden bepaald van de op dat moment geldende VRKI. Als het risico niet is gewijzigd en de maatregelen nog steeds passend zijn hoeft er niets aangepast te worden en kan een nieuw certificaat worden afgegeven voor een periode van 5 jaar. 15-10-2019

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Martijn Oors () of Arnold van Beers ().

Top