Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Op 1 november 2015 heeft het CCV het certificatieschema REOB 3.0 gepubliceerd. Het schema gaat in op 1 februari 2016. Versie 2.0 vervalt op deze datum.

Toegespitst op de praktijk
REOB 3.0 is beter toegespitst op de praktijk van de onderhoudsbedrijven. Zo zijn de kalibratieprocedure en de eisen aan technische middelen vereenvoudigd. Ook is de inrichting voor bijscholing verduidelijkt en is er een eenduidige werkwijze bij het afpersen van droge blusleidingen toegevoegd. Daarnaast is het onderhoud aan droge blusleidingen beperkt tot bouwwerken tot 70 meter.

Betere garanties
Het schema biedt betere garanties voor opdrachtgevers: het gebruik van het certificatiemerk bij onderhoudswerk is verplicht. Tot slot zijn de bepalingen voor uitvoering van certificatie door de certificatie-instelling in overeenstemming gebracht met de accreditatienorm ISO/IEC 17065.

De wijzigingen in het certificatieschema hebben betrekking op:

 • tekstuele aanpassingen om duidelijker aan te geven dat certificatie uitsluitend betrekking heeft op de uitvoering van onderhoud
 • actualisering van in het schema genoemde normen
 • nauwkeurigheden meetmiddelen
 • de wijze waarop bijscholing ingericht wordt
 • kalibratieprocedure (paragraaf 3.2.3) vervangen door informatieve bijlage
 • samenvoegen van de technische middelen zonder onderscheid tussen werkplaats of servicevoertuig
 • verduidelijking voor de certificatie-instelling in paragraaf 4.1.1
 • eenduidige werkwijze bij het afpersen van droge blusleidingen
 • betere beschrijving van de steekproef
 • de overgangsregeling in bijlage 1 is vervallen, alle bepalingen zijn opgenomen in paragraaf 1.5
 • beperking van onderhoud aan droge blusleidingen tot bouwwerken tot 70 meter
 • De mogelijkheid om voor een beperkter gebied gecertificeerd te zijn
 • De verwijzing naar het reglement Certificatiemerken (dynamische verwijzing)
 • Laten vervallen van niet werkbare voorbeelden van major afwijkingen
 • Gebruik van het certificatiemerk op het onderhoudsetiket is verplicht
 • De wijze waarop het personeel van de certificatie-instelling wordt gekwalificeerd
 • Procedure voor schorsing en intrekking bij deelcertificatie

De nieuwe versie van het CCV certificatieschema is te downloaden vanaf de REOB pagina van de CIBV website.

Top