Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

De nieuwe versie van de CCV-certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties (OAI) is op 1 november gepubliceerd. Versie 3.0 gaat in op 1 februari 2016, en op dat moment vervalt versie 2.0.

In versie 3.0 is een aantal tekstcorrecties aangebracht, en verder zijn de bepalingen voor uitvoering van certificatie door de certificatie-instelling in overeenstemming gebracht met de accreditatienorm ISO/IEC 17065. OAI-leveranciers moeten beschikken over productkennis zoals in een bijlage is omschreven. Medewerkers die gekwalificeerd moeten zijn (Projecteringsdeskundige, Installatiedeskundige, Inbedrijfsteller en Onderhoudsdeskundige) moeten beschikken over MBO-4.

De nieuwe versie van de certificatieschema’s is te downloaden vanaf de Ontruimingsalarm pagina¬†van de CIBV website, waar alle geldende versies van de voor certificatie benodigde documenten beschikbaar zijn.

Top