Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft op 1 oktober 2015 Wijzigingsblad A2 op het Certificatieschema PKVW:2011 gepubliceerd.

De wijzigingen hebben betrekking op paragraaf 3.2.4. De werkwijze van PKVW-bedrijven voor het uitbesteden van hun werk aan andere bedrijven wordt hiermee verduidelijkt.

Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn.

De documenten die van belang zijn voor de certificatie van PKVW woningbeveiliging door PKVW bedrijven zijn te downloaden vanaf de pagina downloads PKVW.

Top