Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Het CCV heeft op 8 februari 2016 het BORG wijzigingsblad A9 uitgegeven.

Dit wijzigingsblad geeft in het kort de volgende wijzigingen aan:

  • de verwijzingen naar de VRKI documenten en de PKVW Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst zijn niet meer voorzien van versie-datums; er wordt nu verwezen naar de “vigerende versie”;
  • de verwijzingen naar de installatievoorschriften van de VvBO zijn geactualiseerd. Deze documenten zijn niet meer beschikbaar via de website van de VvBO en daarom gepubliceerd op de website van het CCV.

Wijzigingsblad A9 is opgenomen in de geïntegreerde versie van de BORG BRL 2005 en is te vinden via de website van CIBV.

Actuele versie VRKI documenten

Tijdens de audits is vast gesteld dat diverse bedrijven nog niet op de hoogte zijn van de door het CCV uitgegeven gewijzigde documenten met betrekking tot de VRKI.
Op 21 december 2015 heeft het CCV de volgende documenten vrijgegeven:

  • VRKI-kaart 2016
  • VRKI voor woningen januari 2016
  • VRKI voor bedrijven januari 2016
  • VRKI definities van beveiligingsmaatregelen januari 2016
  • Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen 2016

Deze zijn op de site van CIBV terug te vinden.

Klik hier voor de downloads van de documenten

Hieronder volgt een kleine indicatie van de wijzingen:

VRKI-kaart 2016
Hier zijn bij de Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris categorieën toegevoegd / gewijzigd en/of geschrapt.

VRKI definities van beveiligingsmaatregelen januari 2016
Verwijzingen naar de VRKI documenten, PKVW documenten zijn vervangen voor verwijzing naar de vigerende versie. Voorts is de verwijzing naar de normen voor elektronische maatregelen geactualiseerd.

VRKI voor bedrijven januari 2016 ,VRKI voor woningen januari 2016 en de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen
Verwijzingen naar het document definities van beveiligingsmaatregelen is aangevuld met vigerende versie. Voorts zijn er categorieën toegevoegd / gewijzigd en geschrapt.

Top