Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Kenteq

CIBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per januari 2016 heeft Kenteq de examinering op het gebied van inbraakbeveiliging overgedragen aan CIBV. CIBV verzorgt al examens op het gebied van o.a. blusgas- en sprinklerinstallaties. Nu is daar een pakket aan examens op het gebied van inbraakbeveiliging aan toegevoegd.

Kenteq heeft besloten deze examens over te dragen aan CIBV teneinde kwalitatief hoogwaardige examinering voor de beveiligingsmarkt te kunnen continueren, ook voor andere opleiders in de beveiligingsmarkt.

Voordeel is dat objectieve examinering gegarandeerd blijft. Bijkomend voordeel is dat de examencommissie voor inbraakbeveiliging opnieuw is samengesteld en nu een betere afspiegeling vormt van de belanghebbende partijen in de beveiligingsmarkt.

Kenteq blijft zoals vanouds hoogwaardige cursussen op het gebied van beveiliging verzorgen.

Totaalpakket examens

De examens voor inbraakbeveiliging die worden afgenomen door het CIBV zijn:

  • MBV theorie en praktijk
  • TBV theorie en praktijk
  • TBMB theorie en praktijk
  • CCTV Installatiedeskundige
  • CCTV Projecteringsdeskundige

Meer informatie treft u aan op:
Voor de examens: de website van CIBV 

Voor de cursussen: de website van Kenteq

Top