Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De Commissie van Belanghebbenden (CvB) Brand van het CCV heeft op 12 november 2013 ingestemd met Technisch Bulletin (TB) 78 dat gaat over de beveiliging van opgeslagen spuitbussen met outside air (Hi-Ex) lichtschuiminstallaties.

Hoewel al in 1996 door Enna Aerosols en Svenska Skum grootschalige proeven zijn gehouden, leidde dit niet tot algemeen geaccepteerde regelgeving voor het beveiligen van opslag van spuitbussen tegen brand met een outside air lichtschuiminstallatie. Dit leverde in de praktijk allerlei problemen (en conflicten) op tussen opslagbedrijven en het bevoegd gezag. Nu de CvB Brand met het TB heeft ingestemd, kunnen lichtschuiminstallaties op basis van het TB worden gecertificeerd.

Het TB is door de Werkgroep Schuim van de CIBV Commissie van Deskundigen Blussystemen (deskundigenpanel VBB-systemen) ontwikkeld en het bevat richtlijnen voor het ontwerp van een blusschuimbeveiliging voor opslag van spuitbussen.

Het CCV heeft TB 78 inmiddels gepubliceerd, samen met het daarbij horende achtergrondrapport. U vindt de documenten op de pagina met Technische Bulletins van het CCV.

Top