Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft per 30 maart 2018 de Besluitenlijst van het Deskundigenpanel VBB-systemen aangepast in verband met het verplaatsen van een aantal besluiten naar de eveneens aangepaste “Besluitenlijst buiten toepassing van nieuwe systemen”. Zie voor de geldende versies de VBB Besluitenlijst-pagina op de website van het CCV.

De aanpassingen zijn o.a. een gevolg van:

  • de publicatie in september 2017 van TB 80 Beheer en onderhoud sprinklerinstallaties
  • de publicatie in februari 2018 van  TB 67B/A1 Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs.
  • het verschijnen van NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 in maart 2018

Bovendien is besluit 11.1 over de CO2 proefblussing aangepast zodat het besluit omtrent de verplichte proefblussing ook van toepassing is bij andere normen dan NFPA 12 of VdS 2093, zoals bij toepassing van de ISO 6183.

Vervallen interpretatiebesluit 2014-12

Interpretatiebesluit 2014-12 over het benodigde aantal vervangingssprinklers is vervallen omdat dit is verwerkt in TB 80 Beheer en onderhoud sprinklerinstallaties.

Commentaartermijn TB 65A bijna afgelopen

Tot 15 april is het nog mogelijk om commentaar in te dienen op TB 65 A (Omvang VBB Systemen).

Top