Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Leveranciers en installateurs ontwikkelden in 2013 samen met het opdrachtgevend bedrijfsleven en brandweer concept CCV-certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (OAI-schema’s). De nieuwe OAI-schema’s zijn nu in de fase dat vastgesteld moet worden of ze in de praktijk uitvoerbaar zijn en of de eisen hout snijden. Publicatie van de definitieve OAI-schema’s wordt verwacht tegen 1 juli 2014.

CIBV kan bij bedrijven die daarvoor belangstelling hebben, in maart- april een proefbeoordeling uitvoeren volgens de concept CCV-certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties. De concept CCV-schema’s hebben betrekking op het leveren en (of) onderhouden van ontruimingsalarminstallaties.

De ervaringen die we samen met onze klanten opdoen koppelen we terug aan het CCV. De gevonden verbetermogelijkheden worden in mei verwerkt tot een voorstel dat in juni 2014 aan de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging wordt voorgelegd. Na instemming van de belanghebbenden publiceert het CCV de certificatieschema’s OAI.

Indien uw bedrijf is geïnteresseerd in een proefbeoordeling kunt u contact opnemen met CIBV. Bedrijven die zich aanmelden ontvangen de OAI-schema’s zodat ze zich kunnen voorbereiden.

 

 

Top