Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Met de NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ kan worden bepaald welke deuren, ramen en kozijnen bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker.
Bereikbare dak- of gevelelementen moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’.

De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft recent een wijzigingsblad (NEN 5087:2013/A1:2016) op NEN 5087:2013 gepubliceerd.
Dit blad vervangt NEN 5087:2013/A1:2015 Ontw.
Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid op punten te vergroten en mogelijke interpretatieverschillen weg te nemen.

Verduidelijking van de norm

Op onder andere de volgende punten is de norm verduidelijkt of gewijzigd:

  • alle ramen, deuren en kozijnen in de gevel en daken tot een hoogte van 5,5 meter zijn bereikbaar voor inbraak, ongeacht de mate van op- en overklimbaarheid, dakhelling en afzakafstand;
  • de eis van afzakbaarheid (de afzakafstand is kleiner of gelijk aan 3,5 m) in het gebouw geldt alleen bij ramen, deuren en kozijnen gelegen op een hoogte van meer dan 5,5 meter;
  • er is een schema toegevoegd als hulpmiddel bij het bepalen van de bereikbaarheid voor inbraak van ramen, deuren en kozijnen.
Top