Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Een concept van PGS 14: Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

De concept handreiking is te downloaden via de officiële PGS website.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 01 augustus a.s. indienen op de wijze zoals vermeld in bovengenoemde website.

Top