Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Per 1 januari 2014 vinden inspecties op VBB-systemen plaats volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (VBB-BMI-OAI-RBI). Dit leidt tot vragen bij opdrachtgevers, sprinklerinstallateurs en inspecteurs.

CIBV heeft in verband hiermee een extra overleg georganiseerd tussen CIBV, NOVB-VSI, inspectie-instellingen en het CCV.

Infosheet

Mede naar aanleiding van dit overleg heeft het CCV de 18 meest gestelde vragen bijeen gebracht in de Infosheet Certificatie onderhoud en inspectie brandbeveiliging.

Deze is ook te vinden op de CCV webpagina Inspectie Brandbeveiliging.

FAQ’s

De vragen uit de infosheet zijn ook terug te vinden in de rubriek veelgestelde vragen van de CCV website.

Top