Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft op 7 juli 2016 Wijzigingsblad A3 op het Certificatieschema PKVW:2011 gepubliceerd.

De wijziging heeft betrekking op paragraaf 4.9.1 met als doel het opnemen van een sanctie indien de leverancier de belangen en het imago van het PKVW en of het CCV ernstig heeft geschaad.

Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn.

De documenten die van belang zijn voor de certificatie van PKVW woningbeveiliging door PKVW bedrijven zijn te downloaden vanaf de pagina downloads PKVW.

Top