Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft concept-TB 48A Blusschuimsystemen-Lichtschuim voor commentaar gepubliceerd. Het is een actualisatie van Memorandum 48 Hi-ex inside air schuimsystemen. Die is nodig omdat het memorandum dateert uit 1995, en zowel techniek als NEN- en NFPA-criteria in de afgelopen 20 jaar zijn veranderd. Daardoor is Memorandum 48 anno 2016 moeilijk toepasbaar.

Blusschuimsystemen worden vaak toegepast bij opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk is en bij grote goederenopslagen (vemen en transporthallen).

Concept-TB 48A is voorbereid door de Werkgroep Schuim van het Deskundigenpanel VBB-systemen, in opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV.

Via het commentaarformulier kunt u tot en met 15 juni 2016 uw commentaar op concept-TB 48A indienen.

Het concept TB 48 en het commentaarformulier vindt u op de CCV websitepagina over concept Technische Bulletins

 

Top