Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft de procedures voor Interpretatie-aanvragen en Behandeling disputen gelijkwaardige toepassing van de normen gepubliceerd.

Technisch-inhoudelijke vraagstukken worden behandeld in een deskundigenpanel. Hierin zitten specialisten die deskundig zijn op het onderwerp. Op het functioneren van deskundigenpanels is een reglement van toepassing. Dit beschrijft het doel, de samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van een deskundigenpanel. Het reglement is vastgesteld door de Commissie van Belanghebbenden.

Naast het algemene reglement is er voor een deskundigenpanel ook een specifiek opdrachtdocument. Daarin staat wat de werkzaamheden zijn, en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat specifieke deskundigenpanel heeft.

Bij hun werkzaamheden maken deskundigenpanels gebruik van twee vaste procedures. Er is een procedure voor het ontwikkelen en vaststellen van interpretaties van normen en voorschriften. Daarnaast is er een procedure voor behandeling van disputen over gelijkwaardige toepassing van een norm of voorschrift.

Klik hier voor (nadere informatie over) de procedures.

Top