Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 2 minuten leestijd

Wijzigingen in het CCV Reglement Certificatiemerken 17065

Het CCV heeft de publicatie voor het gebruik van certificatiemerken recent gewijzigd. Het illustratief gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteitsuitingen bij verwijzingen naar het certificatieschema, is onder voorwaarden toegestaan.

Wij als certificatie-instelling moeten bij de door ons erkende bedrijven er op toezien dat deze beschikbaar is en wordt nageleefd.

Deze nieuwsbrief is dan ook bedoeld om aandacht te vragen voor dit onderwerp en het reglement beschikbaar te stellen.

Het CCV Reglement Certificatiemerken 17065 is onder links & downloads te vinden op:  https://cibv.nl/certificeringen/

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top