Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Het CCV heeft twee nieuwe certificatieafspraken gepubliceerd

In de certificatieschema BORG-B en BORG-E kennen we harmonisatieafspraken. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn tussen de certificatie instellingen en Het CCV. Het gaat hier meestal om onderwerpen waarbij de eisen niet duidelijk zijn. Ook kan het zijn dat er onderwerpen zijn die op meerdere manieren uit te leggen zijn.

Bij de certificatieschema’s voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties kennen we deze afspraken ook. Om daar geen verwarring te krijgen met de afspraken die gelden voor inspectie instellingen worden deze afspraken bij certificatie instellingen certificatieafspraken genoemd.

Bij de certificatieschema BORG-B en BORG-E is er geen verschil tussen certificatieafspraken en harmonisatieafspraken.

Er zijn nu twee certificatieafspraken gepubliceerd.

 

2022-02 Verificatie diploma’s

In de verschillende certificatieschema’s is een bijlage (bijlage 1) opgenomen waarmee wordt bepaald of een diploma geaccepteerd kan worden zoals in het certificatieschema is genoemd. Voor het certificatieschema BORG-B en BORG-E gaat dit bijvoorbeeld om het diploma MBV, TBV of TBMB. In bijlage 1 is opgenomen waaraan de exameninstelling moet voldoen.

Doordat er tussen de verschillende certificatieschema’s (BORG-B, BORG-E, BMI, OAI, REOB en VBB) kleine verschillen zijn ontstaan is besloten de eisen niet meer in de certificatieschema’s op te nemen maar in een los document. Dit is omschreven in certificatieafspraak 2022-02.

Dit document kunt u downloaden via de website van CIBV via deze link.

 

2022-05 Verificatie van Prestaties

Als de verificatie en bijbehorende registratie niet aantoonbaar is, gaan de certificatie-instellingen geen afwijking formuleren voor de certificaathouder.

De verificatie van de prestaties van een ATS behoort te worden uitgevoerd door de AlarmTransmissie Service Provider (ATSP). Er wordt aangegeven dat dit in Nederland in veel gevallen de aanbieder van het alarmtransmissiesysteem is, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak door 3 partijen wordt verzorgd:

  1. Doormeldapparatuur bij de eindgebruiker door de certificaathouder;
  2. Verbinding tussen de doormeldapparatuur en de meldkamer door de telecomprovider;
  3. Ontvangstapparatuur op de meldkamer door de meldkamer.

De telecomprovider en meldkamer hebben echter geen verplichtingen richting de certificaathouder (erkend bedrijf). De certificaathouder kan hierop niet worden beoordeeld.

De certificatieafspraak is vastgelegd in afspraak 2022-05.

Dit document kunt u downloaden via de website van CIBV via deze link.

 

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top