Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 3 minuten leestijd

Wat is een QR code

Ongetwijfeld heb je weleens een QR code gezien of gebruikt. De afkorting QR betekent Quick Response – oftewel “snelle response”. Een QR code is bedoeld om heel snel en gemakkelijk informatie over te brengen, bijvoorbeeld een verwijzing naar iets op internet.

Waarom gebruiken wij een QR code

We hechten veel waarde aan onze goede service. Daarom kan je voor de certificaten voor leveren en onderhoud maar ook voor de attesten en overige kwaliteitsdocumenten via ons certificatenportal gebruik maken van een QR code i.p.v. een ‘natte handtekening’.

Als je met een smartphone de camera op de QR code richt, zal de telefoon voorstellen de downloadpagina van het CIBV certificatenportal te openen.

Dit is overigens niet dezelfde omgeving die de door jullie organisatie opgegeven ontvanger per mail krijgt en de onderliggende documenten worden niet zichtbaar.

Met deze QR code kan je, door deze te scannen, nagaan of dit certificaat daadwerkelijk is verstrekt door het erkende bedrijf. Het certificaat kan ook ingetrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat het certificaat onterecht is afgegeven of er alsnog onvolkomenheden aan het licht komen.

De toepassing van de QR code wordt ook gebruikt op de productcertificaten van je bedrijf om de status te kunnen bekijken. Via de QR code wordt op de website van CIBV getoond of het bedrijf erkend is.

Hiermee beperken wij overbodige kosten voor papier, administratieve handelingen en het versturen per post. Tevens beperkt het de kans op digitale identiteitsfraude.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Nikki de Hoop (nhp@cibv.nl) of Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl).

Top